Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje o podpisaniu w dniu 5 lutego 2019 r. umowy (Umowa) na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. „Saffransgatan” w Göteborgu w Szwecji (Inwestycja). Zamawiającym jest Göteborgs Egnahems AB. z siedzibą w Göteborgu.

Załączniki: