W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. w przedmiocie ustanowienia Programu Emisji Obligacji, Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 6 czerwca 2018 r. Spółka wyemitowała 300.000 obligacji serii E (Obligacje). Cena emisyjna jednej obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 100 zł. Łączna wartość emisji wyniosła 30 mln zł.

Załączniki: