W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zawarcia z Bremino Group Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku (Zamawiający) umowy (Umowa) na realizację centrum logistycznego w miejscowości Bołbasowo w Republice Białoruś (Inwestycja), Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 20 października 2017 r. powziął informację o spełnieniu przez Zamawiającego z dniem 19 października 2017 r. wszystkich warunków uruchomienia kredytu przeznaczonego na sfinansowanie Inwestycji, skutkiem czego kredyt ten uzyskał status kredytu operacyjnego, a tym samym Umowa weszła w życie.

Załączniki: