W nawiązaniu do raportu bieżącego opublikowanego dnia 15 września 2017 r. w temacie: Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Unibep S.A. umowy na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku: Bielsk Podlaski – Podbiele – projektuj i buduj”, Zarząd Unibep S.A. (Emitent) prostuje, iż Zamawiającym w odniesieniu do w/w inwestycji jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku.

Załączniki: