Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje iż w dniu 15 września 2017 r. powziął informację o podpisaniu w dniu 14 września 2017 r. przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (Zamawiający) umowy (Umowa) z konsorcjum firm UNIBEP S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Value Engineering Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum) na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku: Bielsk Podlaski – Podbiele – projektuj i buduj” (Inwestycja).

Załączniki: