Rok 2015 dla Grupy UNIBEP był rokiem dobrym. Po raz kolejny przychód Grupy przekroczył miliard złotych, poprawiliśmy także wyniki. Wzmocniliśmy się kadrowo, zwiększając zatrudnienie o 159 osób.

W 2015 roku Grupa UNIBEP podpisała kontrakty o rekordowo wysokiej wartości: ok. 1,6 miliarda złotych. Jesteśmy firmą, która w 2015 roku wygrała najwięcej kontraktów kubaturowych na rynku warszawskim. W konsekwencji portfel zamówień Grupy UNIBEP na rok 2016 wynosi ok. 1,2 miliarda złotych, tj. o ok. 25% więcej niż na koniec roku 2014.

Grupa UNIBEP odnotowała wzrost sprzedaży w stosunku do roku poprzedniego o ok. 15%, osiągając poziom 1,24 mld PLN. Grupa wypracowała ponad 23 miliony złotych zysku netto, tj. o ok. 11% więcej niż w roku poprzednim.

Rok 2015 był rokiem bicia rekordów. Podpisaliśmy największy w historii kontrakt na budowę centrum usługowo – handlowo – rozrywkowego o nazwie „Galeria Północna”, które powstanie w Warszawie. Jego wartość to ponad 85 mln euro netto. Zawarliśmy także największy kontrakt w obszarze budownictwa przemysłowego – dla Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita z Wysokiego Mazowieckiego budujemy fabrykę proszków mlecznych. Wartość umowy, to 97,25 mln zł.

Pierwszy raz w historii podpisaliśmy kontrakt na ekspresową drogę krajową klasy S: Rozbudowa DK nr 8 do S8 Warszawa - Białystok na odc. m. Poręba - do m. Ostrów Mazo­wiecka (wartość zamówienia to ok. 407 mln PLN). W ramach tej inwestycji jesteśmy partnerem w konsorcjum z PORR Infrastructure Polska SA. Po stronie firmy Unibep pozostaje kwota 96 mln PLN netto. To oznacza, że nasz oddział drogowy jest gotowy technologicznie i kadrowo, by pracować przy dużych projektach infrastrukturalnych.

Dywersyfikujemy swoją działalność – w roku 2015 kupiliśmy inżynierską spółkę budującą mosty i przeprawy – Budrex-Kobi z Białegostoku. To znaczące wzmocnienie segmentu drogowego naszej Grupy.

Po raz pierwszy w historii Grupy staliśmy się deweloperem na rynku norweskim. Razem z partnerem norweskim budujemy dwa osiedla mieszkaniowe w technologii drewnianego budownictwa modułowego. Duża w tym zasługa Unihouse, oddziału produkującego domy modułowe, który stał się rozpoznawalną marką na rynku norweskim. Jest bardzo prawdopodobne, że nasze domy modułowe będą stawiane w innych krajach skandynawskich, a także w Niemczech.

Unidevelopment SA, spółka deweloperska z naszej Grupy, z powodzeniem rozwija swoją działalność. W roku 2015 pobiła rekord sprzedaży mieszkań, było ich w sumie 469, o 33 proc. więcej niż rok wcześniej. I ma rekordowy bank ziemi, pozwalający z optymizmem patrzeć w przyszłość tego segmentu.

O ile rynek rosyjski przeżywa kryzys, o tyle bardzo interesującym i perspektywicznym rynkiem wydaje się rynek białoruski. Mamy tam podpisane dwie umowy – na budowę galerii handlowej w Grodnie (o wartości ok. 264 mln zł netto) oraz na budowę centrum tenisowego w Mińsku (o wartości ponad 119 mln zł netto). Obie umowy mogą być finansowane przez polskie banki z ubezpieczeniem KUKE. To jest warunek rozpoczęcia inwestycji.

Wszystkie nasze biznesy na rok 2016 mają ambitne, ale realne plany. Wszystkie też wzmacniają swoje kompetencje i kadry, by rozwijać działalność.

Grupa Unibep ma siły i środki, by z roku na rok budować swój potencjał i podejmować się coraz ambitniejszych zadań. Jesteśmy rzetelnym i sprawdzonym partnerem biznesowym, na co dzień współpracujemy z rzeszą kilku tysięcy kontrahentów, którzy cenią nas za to, że wywiązujemy się z zobowiązań.

W Grupie pracuje ponad 1100 osób, które mogą być dumne, że współtworzą ponad 65-letnią historię firmy z Bielska Podlaskiego.

Więcej informacji Wojciech Jarmołowicz: ; tel. 604 418 848