Grupa Unibep

Relacje inwestorskie

Informacja nt. zmiany Programu Emisji Obligacji oraz decyzja o emisji obligacji Unibep S.A. serii I

Raport: 80/2023
2023.09.28 21:10

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 49/2021 informującego o ustanowieniu Programu Emisji Obligacji [Program] uprawniającego do wyemitowania nie więcej niż 1.500.000 sztuk obligacji na okaziciela w ramach jednej lub kilku serii, począwszy od serii H, o wartości nominalnej wynoszącej 100 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 150.000.000 złotych, Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent, Spółka] informuje o podjęciu w dniu 28 września 2023 r. uchwały w sprawie zmiany Programu zgodnie z którą:

i) zwiększeniu o kwotę 40.057.000 złotych ulega łączna nominalna wartość obligacji, które będą mogły zostać wyemitowane w ramach Programu;

ii) Spółka wyemituje nie więcej niż 1.900.570 szt. obligacji na okaziciela, w ramach jednej lub kilku serii, począwszy od serii H, o wartości nominalnej wynoszącej 100 lub 1.000 złotych każda.

W pozostałym zakresie Program nie uległ zmianie.

Spółka informuje, iż w dniu 28 września 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła w formie uchwały zgodę na przeprowadzenie Programu Emisji Obligacji na zmienionych w/w warunkach.

Jednocześnie w dniu 28 września 2023 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o wyemitowaniu, w ramach Programu, obligacji niezabezpieczonych serii I o wartości nominalnej i cenie emisyjnej wynoszącej 100 złotych każda oraz łącznej wartości nominalnej do 100.000.000 złotych, z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia łącznej wartości nominalnej oferowanych obligacji do 140.000.000 złotych przed rejestracją w KDPW [Obligacje].

Emitent wskazuje, że działania związane ze zwiększeniem wartości Programu Emisji Obligacji oraz z dopuszczeniem możliwości zwiększenia wartości emisji obligacji serii I podyktowane są sygnałami o zainteresowaniu Obligacjami ze strony inwestorów.

Środki z emisji Obligacji zostaną wykorzystane na wykup lub nabycie w celu umorzenia obligacji serii G i/lub obligacji serii H oraz finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów inwestycyjnych (rozumianych jako realizacja inwestycji deweloperskich lub kontraktów budowlanych), w ramach prowadzonej przez Emitenta lub podmioty zależne działalności biznesowej.

O kolejnych etapach związanych z emisją Obligacji Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.

Załączniki:
Pobierz plik (Rb_80_2023.pdf)80-2023

Relacje Inwestorskie z rynkiem kapitałowym

Wojciech Jarmołowicz

Bądźmy
w kontakcie!

Newsletter

Monday Development sp. z o.o.Oddziału Infrastruktury Unibep SAUnibep SAUnidevelopment SAUnihouse SA

© 2024  UNIBEP S.A. All rights reserved.  | Realizacja Sensorama

Zapamiętaj ustawienia
Ustawienia plików cookies
Do działania oraz analizy naszej strony używamy plików cookies i podobnych technologii. Pomagają nam także zrozumieć w jaki sposób korzystasz z treści i funkcji witryny. Dzięki temu możemy nadal ulepszać i personalizować korzystanie z naszego serwisu. Zapewniamy, że Twoje dane są u nas bezpieczne. Nie przekazujemy ich firmom trzecim. Potwierdzając tę wiadomość akceptujesz naszą Politykę plików cookies.
Zaznacz wszystkie zgody
Odrzuć wszystko
Przeczytaj więcej
Analityczne pliki cookies
Te pliki cookie mają na celu w szczególności uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat statystyk dotyczących ruchu na stronie i źródła odwiedzin. Zazwyczaj zbieranie tych danych odbywa się anonimowo.
Google Analytics
Akceptuję
Odrzucam
Niezbędne
Niezbędne pliki cookies
Te pliki cookie są konieczne do prawidłowego działania serwisu dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu, korzystanie z tych plików nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie co może jednak zakłócić prawidłowe działanie serwisu.
Akceptuję
Odrzucam
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
Akceptuję
Odrzucam