Zarząd Unibep S.A [Spółka] informuje, iż w dniu 22 czerwca 2022 r. Spółka otrzymała od osób pełniących obowiązki zarządcze powiadomienia sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR, których treść stanowi załączniki do niniejszego raportu bieżącego.