Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 13.01.2022 r. spółka zależna od Emitenta UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [UNIHOUSE] zawarła z Carestone Projekt I GmbH z siedzibą w Hannoverze [Zamawiający] umowę na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. „Neubau einer Seniorenresidenz” w miejscowości Mittelkalbach w Niemczech [Umowa].

Załączniki: