Zarząd UNIBEP S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 20 listopada 2019 r. podpisał umowę (Umowa) na zaprojektowanie i wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Mińsku w Republice Białoruś (Inwestycja).

Załączniki: