W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 15/2018 z dnia 23 marca 2018 r. Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 12 lipca 2019 r. otrzymał od Ministerstwa Finansów RP zawiadomienie o akceptacji z tym samym dniem treści kontraktu budowlanego, którego przedmiotem jest rekonstrukcja przejścia granicznego „Szeginie” na granicy ukraińsko-polskiej (Umowa), zawartego pomiędzy Spółką a Państwową Służbą Fiskalną Ukrainy (Zamawiający), przy czym zgodnie z procedurą przewidzianą w Umowie, jej treść została uprzednio zaakceptowana przez Ministerstwo Finansów Ukrainy.

Załączniki: