W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2018 z 29 czerwca 2018 roku w sprawie umowy nabycia udziału nieruchomości położonej przy ul. Coopera w Warszawie związanej z realizacją I etapu inwestycji mieszkaniowej (Inwestycja) Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje o zawarciu w dniu 3 lipca 2019 r. pomiędzy spółką pośrednio zależną od Emitenta tj., COOPERA IDEA Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (Kupujący), a osobami fizycznymi (Sprzedający), umowy nabycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul.Coopera w Warszawie o powierzchni ok. 1,0 ha (Nieruchomość).

Załączniki: