W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2019 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie podjęcia przez Zarząd Unibep S.A. uchwały w sprawie skupu akcji własnych Spółki oraz ogłoszenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki, Zarząd UNIBEP S.A. (Spółka, Emitent), informuje o nabyciu przez Spółkę w dniu 29 maja 2019 r. w ramach przeprowadzonego skupu 1.000.000 akcji własnych (Akcje Własne).