W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 50/2017 z dnia 1 września 2017 r. Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 15 maja 2019 r. otrzymał od Ministerstwa Finansów RP datowane na ten sam dzień zawiadomienie o akceptacji z dniem 14 maja 2019 r. treści kontraktu budowlanego (Umowa) zawartego pomiędzy Spółką a Służbą Drogową w Obwodzie Lwowskim (Zamawiający) na realizację zadania pn. „Kompleksowy remont drogi użytku publicznego o znaczeniu krajowym T-14-03 Gruszów – Niemirów km 3+000 – km 12+382, w obwodzie lwowskim zgodnie z modelem „zaprojektuj – wybuduj”, przy czym zgodnie z procedurą przewidzianą w Umowie, jej treść została uprzednio zaakceptowana przez Ministerstwo Finansów Ukrainy.

Załączniki: