W nawiązaniu do treści raportu bieżącego 38/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 27 sierpnia 2018 r. otrzymał od Zamawiającego, Polskie Projekty Inwestycyjne Sp. z o.o. SKA, pisemne polecenie rozpoczęcia budowy od dnia 3 września 2018 r., w związku z czym umowa, o której mowa w przywołanym raporcie bieżącym, wchodzi w życie.

Załączniki: