W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia oferty nabycia akcji własnych, Zarząd UNIBEP S.A. (Spółka, Emitent) informuje o nabyciu w dniu 7 lutego 2017 r. przez Emitenta jego akcji własnych (Akcje Własne).

Załączniki: