Oferta publiczna była prowadzona w oparciu o Prospekt Emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 luty 2008 r.

Przedmiotem oferty publicznej akcji UNIBEP S.A. było 7.900.000 Akcji Oferowanych, w tym 6.700.000 Akcji Serii B nowej emisji oraz 1.200.000 Akcji Sprzedawanych.

Oferta Publiczna została podzielona na Transzę Inwestorów Instytucjonalnych, w której Spółka sprzedała 7.500.000 sztuk akcji oferowanych oraz Transzę Inwestorów Indywidualnych w której Spółka sprzedała 400.000 sztuk akcji oferowanych.

Wszystkie akcje zostały objęte przez inwestorów.

Cena emisyjna - 9 zł.

Termin przeprowadzenia oferty:

  • 18 marca 2008 r. - otwarcie subskrypcji
  • 18-20 marca 2008 r. - przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
  • 18 marca 2008 r. - zamknięcie subskrypcji