Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Wykonawca: Konsorcjum firm Unibep SA i PORR Polska Infrastructure SA

Rozbudowa drogi krajowej nr 8 Warszawa-Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – granica województwa podlaskiego, odcinek 1b – węzeł „Poręba” (bez węzła) – obwodnica Ostrowi Mazowieckiej od km 529+470,00 do km 545+582,04 o długości ok. 16,11 km

Zakres robót: kompleksowe wykonanie robót drogowych, mostowych, konstrukcji inżynierskich a także robót branżowych w zakresie urządzeń towarzyszących w ramach Inwestycji.