Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A.

Podwykonawca: Budrex-Kobi Sp. z o.o. (należący do Grupy Unibep)

Termin realizacji: VI 2013 - X 2014

Nazwa zadania: Kontynuacja budowy Autostrady A1 Toruń – Stryków, odcinek III Brzezie – Kowal od km 186+348 do km 215+850

Zakres robót

  • 5 obiektów mostowych sprężonych
  • 2 obiekty mostowe o konstrukcji nośnej z prefabrykowanych belek typu T
  • obiekt żelbetowy
  • obiekt o konstrukcji zespolonej stalowo-betonowej ze sprężoną płytą pomostu