Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wykonawca: Konsorcjum firm UNIBEP S.A., TRAKCJA PRKiI S.A, Akcine Bendrove „Kauno Tiltai” i Budrex Sp. z o.o. (należący do Grupy Unibep)

Termin realizacji: IX 2018

Nazwa zadania: Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 682 na odcinku Łapy – Markowszczyzna

Charakterystyka obiektu

 • 5 obiektów mostowych M-7, M-8, M-9, M-10 i M-11, 9 szt. przepustów z rur stalowych oraz mury oporowe żelbetowe monolityczne oraz z grodzic stalowych zwieńczonych oczepem żelbetowym:
  - Most M-7: przebudowa istniejącego mostu o rozpiętości teoretycznej 168mb i budowa nowego mostu belkowego 6-przęsłowego o takiej samej długości o konstrukcji z dźwigarów stalowych zespolonych z żelbetową płytą pomostu;
  - Most M-8: dwie niezależne konstrukcje mosty płytowe 1-przęsłowe o rozpiętości teoretycznej 14,5m i 17,5m. Konstrukcja z belek Kujan NG zespolonych z płytą żelbetową;
  - Most M-9: dwa niezależne przęsła most płytowy 1-przęsłowy o rozpiętości teoretycznej 17,5m. Konstrukcja z belek Kujan NG zespolonych z płytą żelbetową;
  - Most M-10: dwa niezależne przęsła most płytowy 1-przęsłowy o rozpiętości teoretycznej 23,2m. Konstrukcja z belek prefabrykowanych T zespolonych z płytą żelbetową;
  - Most M-11: dwa niezależne przęsła most płytowy 1-przęsłowy o rozpiętości teoretycznej 17,5m. Konstrukcja z belek Kujan NG zespolonych z płytą żelbetową.