Przepusty drogowe w m. Ozierany Wielkie

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce

Wykonawca: Budrex Sp. z o.o. (należący do Grupy Unibep)

Termin realizacji: VIII- X 2017

Nazwa zadania: Przebudowa przepustów drogowych (2 szt.) w ciągu drogi powiatowej Nr 1287B w m. Ozierany Wielkie w km 4+120 i 4+722 – Etap I

Zakres robót

Budowa dwóch przepustów drogowych w ciągu drogi powiatowej Nr 1287B w m. Ozierany Wielkie w km 4+120 i 4+722

 

Charakterystyka obiektu

  • label 2