Obiekty inżynieryjne na na odcinku od ul. Narodowych Sił Zbrojnych do Alei I.J. Paderewskiego w Białymstoku

Zamawiający: Miasto Białystok

Wykonawca: Budimex SA

Podwykonawca: Budrex Sp. z o.o. (należący do Grupy Unibep)

Termin realizacji: VI 2017 - VIII 2018

Nazwa zadania: Budowa Trasy Niepodległości w Białymstoku, Etap Budowa Alei Niepodległości w granicach pasa drogi wojewódzkiej Nr 669 na odcinku od ul. Narodowych Sił Zbrojnych do Alei I.J. Paderewskiego wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej

Zakres robót

- kompleksowe wykonanie obiektów mostowych i murów oporowych:
- wiadukt WD-1 i WD-2 Armii Krajowej – ramy 2-przęsłowe żelbetowe dołem otwarte o rozpiętości 23,25m i 23,41m;
- kładka pieszo-rowerowa KŁ-3 i KŁ-4 Armii Krajowej – konstrukcje zespolone stalowo-żelbetowe,
1-przęsłowe, o długości 23,5m;
- tunel TD-5 Popiełuszki – rama 1-przęsłowa dołem otwarta o rozpiętości 23,8m, rygiel górny z belek prefabrykowanych T24;
- wiadukt WD-6 i WD-7 Wrocławska - ramy 2-przęsłowe żelbetowe dołem otwarte o rozpiętości 23,25m;
- kładka pieszo-rowerowa KŁ-8 i KŁ-9 – konstrukcje zespolone stalowo-żelbetowe,
1-przęsłowe, o długości 23,5m;
- wiadukt WD-10 Magnoliowa - rama 2-przęsłowe żelbetowa dołem otwarta o rozpiętości 30,495m;
- tunel TD-11 Klepacka/Hetmańska - rama 1-przęsłowa dołem otwarta o rozpiętości 23,4m, rygiel górny z belek prefabrykowanych T24;
- mury oporowe.

 

Charakterystyka obiektu

  • label 2