Generalne wykonawstwo

[arrow-down]

Jesteśmy jedną z największych firm budowlanych w Polsce!

Kompleksowo realizujemy prace budowlane zlecone przez inwestora: od położenia kamienia węgielnego po prace wykończeniowe. Generalne Wykonawstwo realizowane jest przez podmiot dominujący Unibep SA oraz spółki i przedstawicielstwa obecne w krajach, gdzie prowadzona jest działalność. Terytorialnie obejmuje obszar Polski oraz Europy Wschodniej. Jest to największy segment działalności Grupy Unibep generujący około 50% przychodów. Naszą główną specjalnością jest budownictwo mieszkaniowe. Jednak prowadzone w ostatnich latach działania zmierzające do dywersyfikacji działalności spowodowały, że coraz większą rolę w naszej działalności stanowić zaczyna budownictwo handlowo–usługowe, użyteczności publicznej, przemysłowe, energetyczne oraz militarne. Świadczą o tym chociażby nasze ostatnie realizacje, również na rynkach zagranicznych.

Generalne Wykonawstwo Kraj. Od lat pozycja Unibep SA na rynku centralnej Polski jest stabilna i ugruntowania, co potwierdzają liczne rankingi opracowane przez ekspertów i instytucje branżowe. Główną specjalnością firmy na rynku krajowym jest budownictwo mieszkaniowe, które jest konkretyzowane na rynkach warszawskim i poznańskim, ale także krakowskim, łódzkim i szczecińskim. Wiele inwestycji realizujemy dla inwestorów, którzy kolejny raz z rzędu obdarzają nas swoim zaufaniem, dzięki czemu wspólnie możemy realizować kolejne projekty. Są to m.in. OKAM Capital, Yareal, Victoria Dom oraz finlandzki deweloper YIT Development. Aspekt ten świadczy nie tylko o naszych kompetencjach technicznych ale przede wszystkim potwierdza naszą umiejętność budowania długotrwałych, dobrych relacji z klientami.

W przypadku budownictwa przemysłowego i energetycznego w roku 2020 i 2021 rozszerzyliśmy obszar naszych działań o województwo zachodniopomorskie i śląskie. Tutaj należy wspomnieć o realizacji dwóch wymagających, pod względem technologii i wykonawstwa, projektów: kompleks „Polimery Police” oraz Energetyka Cieszyńska. Coraz więcej inwestycji wykonujemy również w obszarze budownictwa militarnego. Na rzecz wojska realizowaliśmy m.in. Centrum Serwisowania Rakiet Przeciwokrętowych NSM na zlecenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. z siedzibą w Zielonce oraz zespół budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej w Węgorzewie. Nasza firma dysponuje odpowiednimi certyfikatami bezpieczeństwa, dzięki którym możemy realizować prace budowlane dla wojska.

Firma Unibep posiada doświadczenie w realizacji obiektów użyteczności publicznej. Byliśmy generalnym wykonawcą Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz Filharmonii Świętokrzyskiej. Na szczególne wyróżnienie zasługuje wygrany w przetargu publicznym kontrakt na budowę Kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. To jeden z największych kontraktów na realizację tego typu inwestycji, jaki firma Unibep SA podpisała w całej swojej dotychczasowej działalności. Wspomnieć należy również o budowanym przez nas Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie.

Unibep SA konsekwentnie realizuje podjętą w latach poprzednich decyzję o kontynuowaniu działań związanych z rozwojem technologii BIM. Jest to przyszłość branży budowlanej i w zmianach tych musimy uczestniczyć. Pierwsze obiekty z wykorzystaniem tej technologii zostały oddane do użytku albo są w trakcie realizacji. W tym miejscu należy wymienić chociażby oddany do użytku w 2021 roku apartamentowiec Unique Tower, ulokowany na warszawskiej Woli, przy ul. Grzybowskiej 51. Składają się na niego 3 wieże, z których najwyższa mierzy blisko 100 metrów wysokości. Warto wspomnieć również o innej ambitnej inwestycji projektowanej w BIMie. Jest nią Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego w Warszawie reprezentująca budownictwo użyteczności publicznej. Technologię BIM wykorzystujemy również w projektowaniu osiedli mieszkaniowych. Jednym z nich jest inwestycja o nazwie Fama Jeżyce położona na terenie po dawnych zakładach produkcyjnych Wiepofama w Poznaniu. Doświadczenie i kompetencje, jakie posiadamy w tym obszarze pozwalają Unibep SA pozyskiwać skomplikowane i ambitne projekty pod względem technicznym.

Generalne Wykonawstwo Eksport. Na rynkach eksportowych firma realizuje budynki mieszkalne, handlowe, biurowe, sportowe, hotele oraz centra logistyczne. Dotychczasowa nasza aktywność skoncentrowana była na rynkach wschodnich: białoruskim (od 2010 roku) i ukraińskim (od 2017 r.). Obecnie na rynkach wschodnich nie prowadzi żadnych inwestycji. Pod koniec 2021 roku zarząd firmy podjął decyzję o praktycznym wycofaniu się z rynku białoruskiego. Jednocześnie władze spółki deklarują, że firma nadal chce być aktywna na rynku ukraińskim oraz chce zrealizować inwestycje, na które podpisano umowy, oczywiście, o ile pozwoli na to sytuacja geopolityczna w tym regionie. W związku z powyższym, podjęto decyzję o pozostawieniu przedstawicielstwa spółki Unibep SA we Lwowie.

Grupa Unibep
 • ul. 3 Maja 19,
  17-100 Bielsk Podlaski

 • (48 85) 731 80 00

 • (48 85) 730 68 68

Dowiedz się więcej

Czytaj więcej

Budrex i Oddział Infrastruktury

[arrow-down]

Specjaliści od mostów i przepraw

Wysoka jakość oraz terminowość wykonywanych robót — tak w skrócie można scharakteryzować działalność Budrex Sp. z o.o., firmy, która buduje mosty i przebudowuje obiekty inżynierskie w obrębie dróg. Od 1 lipca 2015 roku właścicielem spółki jest Unibep SA. Budrex w połączeniu z Oddziałem Infrastruktury Unibep jest w stanie realizować coraz ambitniejsze zadania drogowo-mostowe.

Trzon firmy z Białegostoku stanowi dobrze wykształcona kadra inżynierska o wysokich kwalifikacjach, posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane. Współpracujemy z wieloma dużymi przedsiębiorstwami budowlanymi polskimi i międzynarodowymi, realizujemy inwestycje na ternie niemal całej Polski. Budowaliśmy mosty, wiadukty i tunele m. in. dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Powiatowego Zarząd Dróg w Białymstoku, Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Augustowskiego Przedsiębiorstwa Drogowego SA, Budimex SA, Mostostalu Warszawa SA, Eurovii czy Strabag Sp. z o.o.

Wśród realizacji naszego autorstwa na wyróżnienie zasługują m.in. obiekty inżynierskie na Trasie Niepodległości w Białymstoku, najdłuższa estakada na Podlasiu (ponad 600 metrów długości) w miejscowości Krasne (na trasie Białystok-Supraśl), czy most na rzece Narew w miejscowości Uhowo. Budrex Sp. z o.o. posiada też doświadczenie w realizacji obiektów inżynierskich na drogach ekspresowych, zrealizowała ich kilkanaście na drodze S8 (Białystok – Warszawa).

Firma dysponuje specjalistycznym sprzętem wysokiej jakości, posiada też laboratorium, które wykonuje badania betonów i gruntu. Celem lepszego zaspokojenia stale rosnących oczekiwań i wymagań klientów w zakresie jakości świadczonych usług, sprawności obsługi i terminowości realizacji spółka Budrex wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008.

Budrex Sp. z o.o jest częścią Grupy Unibep, która działa w kilku obszarach budownictwa. Jest generalnym wykonawcą w kraju i za granicą (Unibep SA), prowadzi szeroko pojęte budownictwo drogowe (Oddział Infrstruktury Unibep SA), wytwarza domy modułowe w Fabryce Domów w Bielsku Podlaskim (Unihouse SA), a poprzez spółkę Unidevelopment realizuje działalność deweloperską. Unibep SA jest jednym z najważniejszych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce z ponad 70-letnią historią, od 2008 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Budrex
 • ul. Hetmańska 92,
  15-727 Białystok

 • (48 85) 652 91 00

Dowiedz się więcej

Władze Budrex Sp. z o.o.

 • Jacek Siemieniuk

  Jacek Siemieniuk

  Prezes Zarządu

  Rocznik 1968. Mgr inż. budownictwa lądowego, w 1994 roku ukończył Politechnikę Białostocką na Wydziale Budownictwa. Specjalność: konstrukcje budowlane. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Ukończył studia podyplomowe w zakresie drogowych obiektów inżynierskich - Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Budowlanej - 2003 r. Prywatnie – wielki kibic.

 • Dariusz Wawrzak

  Andrzej Kozioł

  Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji

  Urodzony w 1977 roku. Absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. W Unibep S.A rozpoczął pracę w 2005 r. W kwietniu 2006 r. awansował na stanowisko zastępcy kierownika kontraktu w Moskwie. W latach 2007- 2010 r. w Unibep SA był kierownikiem kontraktu inwestycji budownictwa mieszkaniowego oraz obiektu użyteczności publicznej. W 2011 r. awansował na stanowisko dyrektora kontraktów oraz zastępcy dyrektora przedstawicielstwa na Białorusi gdzie zrealizował pierwszy w historii działalności Unibep S.A. na rynku wschodnim kontrakt w formule „Zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” - czterogwiazdkowy hotel „Victoria” w Mińsku na Białorusi. W latach 2014 – 2015 realizował budowę pływalni w Lublinie „Aqua Lublin”. Od 2016 – 2022 r. pełnił funkcję dyrektora Przedstawicielstwa UNIBEP S.A. w Mińsku na Białorusi gdzie realizowano sześć obiektów użyteczności publicznej. Od lutego 2022 w strukturach Budrex Sp. z o.o.

Budujemy nowoczesne drogi

Oddział Infrastruktury Unibep SA zajmuje się kompleksowym wykonawstwem robót drogowych łącznie z uzbrojeniem terenu oraz wykonawstwem robót inżynieryjnych. Oddział jest nowoczesną jednostką, posiadającą własne laboratorium drogowo-mostowe oraz bogatą bazę sprzętowo–transportową. Jesteśmy liderem wykonawstwa drogowego w województwie podlaskim. W 2020 roku naszą działalność rozszerzyliśmy o nowe regiony: woj. lubelskie i warmińsko-mazurskie.

Swoją aktywność skupiamy na inwestycjach w obszarze dróg powiatowych, wojewódzkich i lokalnych. Dotychczas budowaliśmy drogi głównie dla podlaskich i mazowieckich samorządów, ale także m.in. dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. W ostatnim latach Grupa zbudowała kompetencje i pozyskała do realizacji kilka kontraktów w ramach dróg szybkiego ruchu (samodzielnie w ramach konsorcjum lub jako podwykonawca). Tutaj warto wspomnieć o konsorcjum z PORR SA, w którym byliśmy wykonawcą budowy drogi ekspresowej S8 — od węzła Poręba (bez węzła) — do obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej.

W związku z niestabilną sytuacją na granicy z Białorusią, w grudniu 2021 r. MSWiA ogłosiło przetarg wyłaniający firmy, które w najwyższym stopniu spełniają rządowe kryteria, w szczególności posiadają doświadczenie w budowie inwestycji liniowych, własne zaplecze sprzętowe oraz pracownicze. Konsorcjum Unibep S.A. i Budrex Sp. z o. o. wygrało przetarg na budowę dwóch odcinków zapory o łącznej długości 80,7 km (odcinek 3 – 36,70 km oraz odcinek 4 – 43,97 km). Jest to ważna inwestycja  z perspektywy bezpieczeństwa kraju. Inwestorem całego przedsięwzięcia jest Straż Graniczna.

Oddział Infrastruktury Unibep SA jest częścią Grupy Unibep, która działa w kilku obszarach budownictwa. Jest generalnym wykonawcą w kraju i za granicą (Unibep SA), prowadzi szeroko pojęte budownictwo mostowe (Budrex Sp z o.o.), wytwarza domy modułowe w Fabryce Domów w Bielsku Podlaskim (Unihouse SA), a poprzez spółkę Unidevelopment realizuje działalność deweloperską. Unibep SA jest jednym z najważniejszych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce z ponad 70-letnią historią, od 2008 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Oddział Infrastruktury
 • Hetmańska 92,
  15-727 Białystok

 • 503 765 475

Dyrekcja Oddziału Infrastruktury

 • Adam Poliński

  Adam Poliński

  Dyrektor Oddziału Infrastruktury Unibep SA

  Rocznik 1971. Ukończył Wydział Ekonomiczny Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku oraz studia podyplomowe z rachunkowości i finansów przedsiębiorstw. Od 1996 r. nauczyciel akademicki, współpracujący z firmami i samorządami w zakresie doradztwa finansowego. W latach 2006-2018 zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku, nadzorujący m.in. Zarząd Dróg Miejskich, odpowiedzialny za przygotowanie i realizację inwestycji miejskich oraz pozyskanie na nie funduszy unijnych. W Unibep SA od września 2018 r., najpierw jako Pełnomocnik Zarządu ds. partnerstwa publiczno-prywatnego, a od lutego 2019 r. jako Dyrektor Oddziału Infrastruktury.

 • Sławomir Moczydłowski

  Sławomir Moczydłowski

  Dyrektor Infrastruktury Drogowej, Zastępca Dyrektora Oddziału

  Rocznik 1972. Ukończył Politechnikę Białostocką, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Pracę zawodową rozpoczął w 1997 roku w Przedsiębiorstwie Eksploatacji Ulic i Mostów w Białymstoku na stanowisku inżynier budowy. Pracował w koncernach międzynarodowych, m.in. Strabag Sp. z o.o. oraz Eurovia Polska SA. Na stanowisku dyrektora od 2012 roku.

 • Piotr Lipiński

  Piotr Lipiński

  Zastępca Dyrektora Infrastruktury Drogowej

  Urodzony w 1982 roku. Ukończył Politechnikę Białostocką jako magister inżynier budownictwa o specjalności budownictwo komunikacyjne. Pracował m.in. jako kierownik robót drogowych przy rozbudowie drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Jeżewo-Białystok. W Unibep SA zatrudniony od 2013 roku jako kierownik grupy kontraktów, a od 2014 r. jako kierownik grupy budów. Na stanowisku zastępcy dyrektora od 2017 r.

Czytaj więcej

Unihouse SA

Domy na światowym poziomie

 

Budownictwo modułowe jest znane i stosowane od wielu lat w Europie. Sprawdza się m.in. na wymagających rynkach skandynawskich. W naszym kraju wciąż zdobywa popularność. UNIHOUSE jest pionierem na polskim rynku w produkcji nowoczesnych budynków modułowych w szkielecie drewnianym. Konstrukcje wytwarzane przez spółkę mają bardzo szerokie zastosowanie i sprawdzą się idealnie w przypadku realizacji zróżnicowanych inwestycji:

 • Hoteli i moteli
 • Budynków wielorodzinnych
 • Budynków biurowych
 • Akademików, przedszkoli, żłobków
 • Przychodni, domów opieki
 • Pawilonów handlowych

UNIHOUSE SA ze swoim potencjałem produkcyjnym wynoszącym ok. 2000 modułów rocznie, jest jedną z największych firm europejskich w branży budownictwa modułowego. Obecnie kluczowym rynkiem dla firmy jest Norwegia, jednak budynki wyprodukowane w polskiej Fabryce Domów można spotkać również na terenie Danii, Szwecji i Polski.

Fabryka UNIHOUSE znajduje się w Bielsku Podlaskim. Innowacyjne technologie umożliwiają realizację budynków mających nawet do sześciu kondygnacji. W pełni skomputeryzowane linie produkcyjne pozwalają na precyzyjne odtworzenie projektu, który przesyłany jest za pomocą światłowodów do maszyn konstrukcyjnych. Cały proces powstawania budynku odbywa się w hali, skąd na teren budowy wyjeżdżają gotowe moduły bądź panele. Dzięki temu na miejscu budowy w zaledwie kilkanaście godzin może powstać budynek wielorodzinny. Dodatkowym atutem fabryki jest własny zakład stolarski produkujący zarówno na użytek własnych projektów, jak i zamówień zewnętrznych.

Budownictwo energetyczno-przemysłowe

[arrow-down]

Włączamy się w transformację przemysłu i energetyki

Budownictwo energetyczno-przemysłowe realizowane jest przez podmiot dominujący Unibep SA. Posiadamy doświadczenie w projektach dla budownictwa przemysłowego: hale produkcyjno-magazynowe, obiekty i instalacje technologiczne dla przemysłu chemicznego i przemysłu petrochemicznego.

Spółka Unibep aktywnie włączyła się również w transformację energetyki w Polsce w kierunku zero- i niskoemisyjnej, koncentrując się na założeniach zielonej gospodarki obejmującej m.in. budowę spalarni odpadów komunalnych, instalacji kogeneracyjnych, kotłowni gazowych, ciepłowniczych systemów rozproszonych oraz realizacje polegające na przekształcaniu i modernizacji obecnych systemów opalanych węglem na układy niskoemisyjne.

Zakres naszych usług oferowanych branży energetyczno-przemysłowej uwzględnia również dostawę i montaż technologii oraz instalacji wspomagających, a także prace serwisowe: rozruch instalacji, prace konserwacyjne (czyszczenie systemów), przeglądy i prace remontowe urządzeń oraz remonty poawaryjne. Specjalizujemy się w realizacji projektów w formule “pod klucz”.

BUDOWNICTWO ENERGETYCZNE obszary działalności:
• kotłownie gazowe wodne i gazowe parowe,
• elektrownie, elektrociepłownie i ciepłownie,
• instalacje termicznego przekształcania odpadów,
• instalacje kogeneracyjne oparte na silnikach gazowych oraz oparte na turbinach gazowych,
• kotły opalane wodorem,
• modernizacje źródeł ciepłowniczych oraz akumulatory ciepła.

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE obszary działalności:
• zakłady produkcyjne (wraz z technologią),
• hale magazynowe,
• oczyszczalnie ścieków,
• budynki techniczne dla przemysłu i energetyki,
• konstrukcje inżynierskie dla technologii i wytwarzania,
• obiekty liniowe (rurociągi, estakady technologiczne, przenośniki),
• konstrukcje stalowe i żelbetowe.

Pobierz katalog

Grupa Unibep

Przedstawicielstwo w Warszawie

 • ul. Kondratowicza 37
  03-285 Warszawa

 • +48 691 552 685

Przedstawicielstwo w Raciborzu

 • ul. Mickiewicza 18
  47-400 Racibórz

 • +48 789 809 335

Przedstawicielstwo w Katowicach

 • ul. Chorzowska 150
  40-101 Katowice

 • +48 784 724 024

Przedstawicielstwo w Białymstoku

 • Hetmańska 92,
  15-727 Białystok

 • +48 662 240 455

Dowiedz się więcej

Dyrekcja Budownictwa Energetyczno-Przemysłowego

Przemysław Janiszewski

Przemysław Janiszewski

Dyrektor Budownictwa Energetyczno-Przemysłowego

Absolwent Politechniki Białostockiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył także studia Master of Business Administration na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, a także International Institute for Management Development w Szwajcarii oraz IESE Advanced Management Program w Barcelonie. Jest menedżerem z ponad 20-letnim doświadczeniem w kraju i za granicą. Zajmował kluczowe stanowiska menedżerskie w takich firmach jak: Skanska, Polimex Mostostal, Colas, Siemens.
Przewodniczący Prezydium Komitetu Energii PZPB. W Unibep SA, odpowiedzialny za rozwój segmentu budownictwa energetycznego i przemysłowego oraz szeroko rozumianego segmentu budownictwa
ekologicznego.

Czytaj więcej

Unihouse SA

[arrow-down]

Drewniane i ekologiczne domy na światowym poziomie

Budownictwo modułowe jest znane i stosowane od wielu lat w Europie. Sprawdza się m.in. w wymagających warunkach skandynawskich. W naszym kraju wciąż zdobywa popularność. Unihouse jest pionierem na polskim rynku w produkcji nowoczesnych budynków modułowych w szkielecie drewnianym. Konstrukcje wytwarzane w naszej Fabryce Domów w Bielsku Podlaskim mają bardzo szerokie zastosowanie i sprawdzą się idealnie w przypadku realizacji zróżnicowanych inwestycji:

 • Hoteli i moteli

 • Budynków wielorodzinnych

 • Budynków biurowych

 • Akademików, przedszkoli, żłobków

 • Przychodni, domów opieki

 • Pawilonów handlowych

UNIHOUSE SA ze swoim potencjałem produkcyjnym wynoszącym ok. 2000 modułów rocznie, jest jedną z największych firm europejskich w branży budownictwa modułowego. Obecnie kluczowym rynkiem dla firmy jest Norwegia, jednak budynki wyprodukowane w polskiej Fabryce Domów można spotkać również na terenie Danii, Szwecji i Polski.

Unihouse SA
 • ul. Rejonowa 5,
  17-100 Bielsk Podlaski

 • (085) 730 34 77

 • (085) 730 34 78

KRS 0000793054 
NIP 5432187657 
REGON 383776590
Nr rachunku bankowego:
Kredyt Bank S.A. 78 1500 1083 1210 8006 4387 0000

Dowiedz się więcej

Innowacyjne technologie umożliwiają realizację budynków mających nawet do sześciu kondygnacji. W pełni skomputeryzowane linie produkcyjne pozwalają na precyzyjne odtworzenie projektu, który przesyłany jest za pomocą światłowodów do maszyn konstrukcyjnych. Cały proces powstawania budynku odbywa się w hali, skąd na teren budowy wyjeżdżają gotowe moduły bądź panele. Dzięki temu na miejscu budowy w zaledwie kilkanaście godzin może powstać budynek wielorodzinny. Dodatkowym atutem Fabryki Domów Modułowych jest własny zakład stolarski produkujący na użytek naszych projektów.

Spółka Unihouse jest częścią Grupy Unibep, która działa w kilku obszarach budownictwa. Jest generalnym wykonawcą w kraju i za granicą (Unibep SA), prowadzi szeroko pojęte budownictwo drogowo-mostowe (Oddział Infrastruktury Unibep SA i Budrex Sp z o.o.), a poprzez spółkę Unidevelopment realizuje działalność deweloperską. Unibep SA z Bielska Podlaskiego jest jednym z najważniejszych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce z ponad 70-letnią historią, od 2008 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zarząd Unihouse SA

 • Marcin Gołębiewski

  Marcin Gołębiewski

  Prezes Zarządu Unihouse SA

  Urodzony w 1981 roku. Magister inżynier budownictwa. Od zakończenia studiów, czyli od 2006 roku, związany z Unihouse Oddział Unibep. Był Majstrem, kierownikiem budowy, kierownikiem robót montażowych i kierownikiem kontraktu na budowach w Polsce i Norwegii. Sprawuje nadzór wykonawczy i finansowy nad projektami prowadzonymi w Skandynawii. W listopadzie 2019 roku objął stanowisko Członka Zarządu Unihouse SA. Od 2 stycznia 2021 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Unihouse SA

 • Sławomir Kiszycki

  Sławomir Kiszycki

  Wiceprezes Zarządu Unihouse SA

  Urodzony w 1973 roku. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył także studia podyplomowe MBA przy Europejskiej Akademii Umiejętności Menedżerskich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, był słuchaczem studiów doktoranckich przy Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, posiada uprawnienia nadane przez Ministerstwo Skarbu Państwa do zasiadania w radach nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. W latach 1998-2006 pracował w branży bankowej. W pionie finansowym Unibep SA od maja 2009 roku. Z dniem 1 września 2011 roku powierzono mu stanowisko menedżerskie - został zastępcą Dyrektora ds. Finansowych, a z dniem 1 lipca 2012 roku objął stanowisko Dyrektora Finansowego. W czerwcu 2014 roku objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu Unibep SA. Członek Rady Nadzorczej Monday Development SA, pełni funkcję prokurenta w Budrex  Sp. z o.o. oraz Unibep PPP Sp. z o.o., zastępca członka Rady Dyrektorów w Seljedalen AS. Od listopada 2019 roku piastował stanowisko Prezesa Zarządu Unihouse SA. Od 2 stycznia 2021 r. pełni funkcję wiceprezesa zarządu Unihouse SA

 • Sławomir Kiszycki

  Jacek Grzybowski

  Członek Zarządu Unihouse SA

  Pracuje w Unibep SA od 2010 roku. Ma bogatą ścieżkę kariery w naszej organizacji – był kierownikiem kontraktu, dyrektorem rynku, a przez ostatnie pięć lat pełnił funkcję Dyrektora Handlowego Budownictwa Przemysłowego Unibep SA.

Czytaj więcej

Unidevelopment SA

[arrow-down]

Unidevelopment SA polski deweloper

W kwietniu upłynęło 14 lat od rozpoczęcia naszej działalności. W ciągu ostatniej dekady zdobyliśmy ugruntowaną pozycję na rynku budownictwa mieszkaniowego. Nasza spółka, należąca do Grupy UNIBEP SA, z każdym rokiem konsekwentnie rozwijała się realizując nowe projekty oraz stawiając na wartości takie jak jakość, profesjonalizm i bezpieczeństwo.

Od 2008 roku obecni jesteśmy w Warszawie, od 2012 w Poznaniu, od 2016 roku w Radomiu, a w tym roku debiutujemy także w Gdańsku. Nasza spółka zrealizowała ponad 35 inwestycji, w których oddała do użytku ponad 5000 mieszkań, domów jednorodzinnych oraz 150 lokali usługowych. Ich całkowita powierzchnia to blisko 300.000 metrów kwadratowych. A w przygotowaniu mamy kolejne ciekawe projekty.

Monday Development sp. z o.o. to firma deweloperska będąca częścią Grupy Unidevelopment, obecna na poznańskim rynku nieruchomości nieprzerwanie od 2003 roku. W ciągu kilkunastoletniej działalności wybudowała i oddała do użytku ponad 1150 mieszkań oraz 4 tys m2 powierzchni biurowej. Firma znana jest z realizacji zarówno kameralnych projektów jak i większych kompleksów mieszkaniowych. Marka Monday Development szczególnie kojarzona jest z ciekawą architekturą oraz wysoką jakością wykonania. Świadczy o tym m.in. otrzymana nominacja do nagrody im. Jana Baptysty Quadro za projekt inwestycji Kamienica Wildecka. 

Nagrody i uznanie wśród klientów

Spółka jest członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Podczas ostatnich dziesięciu lat została wyróżniona wieloma nagrodami w środowisku branżowym m.in. tytułem Budowlanej Firmy Roku Miesięcznika Builder (w latach 2016 i 2017), czy Srebrnym Orłem Polskiego Budownictwa. Nagrodzony został również prezes firmy  Zbigniew Gościcki, który otrzymał w 2017 roku tytuł Osobowości Branży miesięcznika Builder. 

Firma zapracowała na zaufanie swoich klientów. Potwierdza to m.in. badanie przeprowadzone w lipcu 2017 roku przez Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzennej Uniwersytetu Warszawskiego, które dotyczyło Unidevelopment SA. Wykazało ono, że do najmocniejszych stron dewelopera, respondenci zaliczają przede wszystkim jego wyjątkowe podejście do klienta. Wymieniają też pięć głównych powodów zakupu mieszkania od firmy, do których należą: oryginalna architektura, korzystna cena, dobrze zagospodarowany teren otaczający, ciekawy projekt mieszkań oraz dogodna lokalizacja. Walory te składają się na zadowolenie klientów, które stanowi podstawę zaufania, jakim darzona jest spółka.

Unidevelopment SA
 • ul. Kondratowicza 37,
  03-285 Warszawa

 • (48 22) 298 98 96

 • (48 22) 298 98 97

Dowiedz się więcej

Władze Unidevelopment

 • Zbigniew Gościcki

  Zbigniew Gościcki

  Prezes Zarządu Unidevelopment SA

  Rewolucjonista i wizjoner, a przy tym twardy negocjator. Każdy plan inwestycyjny zamienia w sukces sprzedaży. Na co dzień pogodny, otwarty i wspierający. Z zamiłowania żeglarz i motorowodniak.

 • Mirosław Szczepański

  Mirosław Szczepański

  Wiceprezes Zarządu Unidevelopment SA

  Doświadczony manager, od wielu lat związany z branżą deweloperską. W spółce zajmuje się zarządzaniem procesami inwestycyjnymi, dążąc z konsekwencją i optymizmem do realizacji nawet najbardziej złożonych projektów. Swoją pasję dzieli między sporty górskie i wodne.

 • Mariusz Przystupa

  Mariusz Przystupa

  Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Unidevelopment SA

  Finansista i strateg. Bierze aktywny udział w ustalaniu i realizacji polityki firmy poprzez analizę kondycji finansowej i rentowności procesów inwestycyjnych oraz planowanie i prognozowanie kosztów spółki. Interesuje się fotografią reporterską oraz dobrym kinem.

 • Ewa Przeździecka

  Ewa Przeździecka

  WICEPREZES ZARZĄDU, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu

  Czuwa nad pracą działów sprzedaży i marketingu by każdy aspekt oferty dla Klienta był profesjonalnie przygotowany i ciekawie zaprezentowany. Jest przy tym sumienna i wytrwała. Prywatnie pasjonatka wypraw w nieznane, literatury podróżniczej i fotografii przyrodniczej.

Czytaj więcej

Grupa Unibep

Grupa unibep

Silna grupa, poważny partner w biznesie

[arrow-down]

Grupa Unibep i jest stabilnie!

Grupa Unibep działa w różnych segmentach branży budowlanej. Jest nie tylko generalnym wykonawcą w Polsce i za granicą, ale także posiada największą w Polsce fabrykę domów modułowych, działa w drogownictwie – buduje drogi, stawia i remontuje mosty na terenie całego kraju oraz prowadzi działalność deweloperską m.in. w Warszawie, Poznaniu, Radomiu i Trójmieście. Biznes Grupy Kapitałowej Unibep zbudowany jest na pięciu uzupełniających się segmentach:

 1. Generalne Wykonawstwo Kraj realizowane przez podmiot dominujący Unibep SA.
 2. Budownictwo Energetyczno-przemysłowe realizowane przez wyspecjalizowany oddział Unibep SA.
 3. Infrastruktura, czyli budownictwo drogowo-mostowe realizowane przez Oddział Infrastruktury Unibep SA oraz Budrex Sp. z o.o.
 4. Działalność deweloperska realizowana przez Unideveloment SA i jej spółki celowe.
 5. Budownictwo modułowe realizowane przez Unihouse SA.

Grupa Kapitałowa konsekwentnie dywersyfikuje swoją działalność i skutecznie rozwija się. Unibep SA oraz wszystkie podmioty z nim związane to solidny i godny zaufania partner biznesowy. Firma z Bielska Podlaskiego zrealizowała wiele ambitnych projektów zarówno w Polsce, jak też za granicą.

Grupa Unibep zatrudnia około

1667 pracowników.
[calendar]
Grupa Unibep
Generalne wykonawstwo
Generalne wykonawstwo
Unibep

Generalne
wykonawstwo

Spółka realizująca budownictwo
mieszkaniowe i komercyjne (obiekty hotelowe,
biurowe, handlowo–usługowe)

Budownictwo energetyczno-przemysłowe
Budownictwo energetyczno-przemysłowe
Unibep

Budownictwo
energetyczno-
przemysłowe

Spółka realizująca inwestycje inżynieryjne
wysokiej jakości. Za sukcesami stoi młoda,
wykształcona kadra

Oddział Infrastruktury
Budownictwo drogowo-mostowe
Budrex
Oddział
Infrastruktury

Budownictwo
drogowo-mostowe

Liderzy budownictwa drogowo-mostowego
Polski północno-wschodniej.
 

Działalność deweloperska
Działalność deweloperska
Unidevelopment

Działalność
deweloperska

Deweloper o wieloletnim doświadczeniu
i ugruntowanej pozycji na rynku budownictwa
mieszkaniowego Warszawy i Poznania

Budownictwo modułowe
Budownictwo modułowe
Unihouse

Budownictwo
modułowe

Jedna z największych firm europejskich
specjalizująca się w budowie domów
modułowych

Schemat Grupy kapitałowej UNIBEP

 (stan na dzień 30.09.2021 r.)

Schemat

Czytaj więcej

Generalne wykonawstwo

Grupa Unibep i jest stabilnie!

Unibep SA z Bielska Podlaskiego jest obecnie jednym z największych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce, funkcjonującym na rynku od ponad 70 lat. To spółka z przewagą polskiego kapitału, od 2008 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Unibep SA jest jednym z największych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce i jedną z nielicznych spółek, które mają w większości kapitał polski.

Działa w różnych segmentach branży budowlanej. Jest generalnym wykonawcą w Polsce i za granicą (działa na rynkach: białoruskim i ukraińskim), posiada największą w Polsce fabrykę domów modułowych (sprzedaje je głównie do krajów skandynawskich), działa w drogownictwie (buduje drogi głównie na terenie woj. podlaskiego), a poprzez swoją spółkę Budrex realizuje i remontuje mosty na terenie całego kraju oraz prowadzi działalność deweloperską w Warszawie, Poznaniu, Radomiu i Bielsku Podlaskim.

Działalność zagraniczna

Unibep SA od lat jest obecny na eksportowych rynkach.

Unibep SA od lat jest obecny na eksportowych rynkach wschodnich (Białoruś, Ukraina i Federacja Rosyjska). Wybudowaliśmy tam kilka prestiżowych inwestycji, m.in. czterogwiazdkowy hotel Radisson Sas w Kaliningradzie wraz z kompleksem biurowo–usługowym, centrum usługowo–biznesowe „Airport City Sankt Petersburg” z czterogwiazdkowym hotelem Crowne Plaza w Sankt Petersburgu oraz otwarty, także czterogwiazdkowy, hotel „Victoria″ w Mińsku na Białorusi. Mamy podpisane umowy na realizację kolejnych kontraktów na Białorusi. Kilka z nich już realizujemy - inwestycje finansowane są przez polskie banki i ubezpieczone  w KUKE, co pozwala naszej firmie na bezpieczne wykonanie robót budowlanych. Podpisaliśmy także duży kontrakt na Ukrainie na realizację dużej galerii handlowej.

Poprzez Oddział Unihouse działamy również na rynkach skandynawskich. Nasze cechy takie jak: solidność, terminowość prowadzonych prac i wysoka jakość produkcji zostały dostrzeżone również na naszych rynkach eksportowych. Dzięki temu posiadamy samodzielną pozycję rynkową w Rosji i na Białorusi.

 

 • ul. 3 Maja 19
  17-100 Bielsk Podlaski

 • (48 85) 731 80 00
  (48 85) 731 80 11

 • (48 85) 730 68 68

Bądźmy
w kontakcie!

Newsletter

Budrex Sp. z o.o.Monday Development sp. z o.o.Oddziału Infrastruktury Unibep SAUnibep SAUnidevelopment SAUnihouse SA

© 2022  UNIBEP S.A. All rights reserved.  | Realizacja Sensorama

Zapamiętaj ustawienia
Ustawienia plików cookies
Do działania oraz analizy naszej strony używamy plików cookies i podobnych technologii. Pomagają nam także zrozumieć w jaki sposób korzystasz z treści i funkcji witryny. Dzięki temu możemy nadal ulepszać i personalizować korzystanie z naszego serwisu. Zapewniamy, że Twoje dane są u nas bezpieczne. Nie przekazujemy ich firmom trzecim. Potwierdzając tę wiadomość akceptujesz naszą Politykę plików cookies.
Zaznacz wszystkie zgody
Odrzuć wszystko
Przeczytaj więcej
Analityczne pliki cookies
Te pliki cookie mają na celu w szczególności uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat statystyk dotyczących ruchu na stronie i źródła odwiedzin. Zazwyczaj zbieranie tych danych odbywa się anonimowo.
Google Analytics
Akceptuję
Odrzucam
Niezbędne
Niezbędne pliki cookies
Te pliki cookie są konieczne do prawidłowego działania serwisu dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu, korzystanie z tych plików nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie co może jednak zakłócić prawidłowe działanie serwisu.
Akceptuję
Odrzucam
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
Akceptuję
Odrzucam