21 miejsc upamiętnienia na Ukrainie, po dwa miejsca w Rosji i Norwegii - to wkład Unibep SA we wspieranie pamięci o Polakach mieszkających w różnych częściach Europy.

>> Artykuł