Usługi budowlane tak naprawdę mogą eksportować tylko silne firmy, a teraz tych silnych firm prawie nie ma - stwierdził Jan Mikołuszko, przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Unibep, prezes zarządu Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa.

>> Artykuł