W czwartek 14.04.2022r został podpisany kontrakt o wartości ok. 63,2 mln zł netto, tj. ok. 77,7 mln zł brutto. Dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku zaprojektujemy i zbudujemy 3-kilometrowy fragment południowej obwodnicy Bielska Podlaskiego w ciągu drogi krajowej nr 66. Wykonawcą prac będzie konsorcjum Unibep, Budrex i Value Engineering. W imieniu naszej spółki umowę podpisał Adam Poliński, członek zarządu oraz Dyrektor Infrastruktury Unibep SA. W wydarzeniu uczestniczyli też samorządowcy, wojewoda i posłowie.

Jesteśmy zobowiązani zrealizować inwestycję w terminie 32 miesięcy od zawarcia umowy. Do czasu przeznaczonego na roboty budowlane nie będą wliczane okresy zimowe od 16 grudnia do 15 marca. Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) konsorcjum planuje złożyć w I kwartale 2023 roku. Realizacja zadania to już latach 2023-2025.

Południowa obwodnica Bielska Podlaskiego zostanie realizowana jako droga jednojezdniowa (przekrój 1x2) o nawierzchni bitumicznej. Położona jest między istniejącą DK19 (wylot z Bielska Podlaskiego w stronę Siemiatycz) a DK66 (wylot w kierunku przejścia granicznego w Połowcach). W obu tych miejscach powstaną ronda. W ramach zadania wybudowany zostanie również wiadukt nad torami kolejowymi, most nad rz. Białą wraz z przejściem dla zwierząt oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.