Około 25 mln zł zysku netto przy sprzedaży na poziomie ok. 1,09 mld zł – takie są wyniki Grupy Unibep za III kwartały 2021 r. Portfel zamówień – w części budowlano-infrastrukturalnej - na czwarty kwartał 2021 r. i lata kolejne wynosi ok. 2,4 mld zł – podała Grupa Unibep w najnowszym raporcie okresowym, który został opublikowany 15 listopada.

- Wyniki są zgodne z oczekiwaniami. W IV kwartale 2021 r. spodziewamy się znacznego wpływu na wyniki Grupy Unibep działalności w segmencie deweloperskim, co wynika z przyjętego harmonogramu przekazań mieszkań –  ocenia wyniki Leszek Gołąbiecki, Prezes Zarządu Unibep SA.

LG 12 int

Unidevelopment SA, spółka deweloperska należąca do Grupy Unibep, w ciągu trzech kwartałów sprzedała 788 lokali, z czego 362 lokale w ramach wspólnych przedsięwzięć deweloperskich z podmiotami zewnętrznymi, co w porównaniu do wyniku w analogicznym okresie 2020 roku (517 lokali) oznacza wzrost o 52%.

- Obecnie spółka w realizowanych projektach posiada ok. 1700 mieszkań i blisko 40 lokali użytkowych, a w banku ziemi ma ok. 3750 mieszkań oraz ok. 200 lokali usługowych - mówi Leszek Gołąbiecki. - Zarząd Unibep SA w najbliższych latach zamierza koncentrować się na zwiększaniu skali działania w segmencie deweloperskim. Dlatego Unibep SA rozważa decyzję o przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej akcji Unidevelopment SA, przy założeniu utrzymania kontroli Unibep nad Unidevelopment SA.

Prezes odniósł się także do ew. utworzenia nowego segmentu działalności Grupy Unibep. - W ostatnim czasie zostały zainicjowane działania związane z utworzeniem kolejnego segmentu naszej działalności – budownictwa energetyczno-przemysłowego. Nowy segment jest odpowiedzią na potrzeby związane z koniecznością transformacji polskiej energetyki. Widzimy realną szansę na intensywniejsze włączenie się Grupy Unibep w transformację w kierunku krajowej gospodarki zero- i niskoemisyjnej – napisał w komentarzu prezes zarządu Unibep SA.

Zwrócił też uwagę na wprowadzenie przez spółkę polityki dywidendowej. - Począwszy od roku 2008 Unibep SA corocznie dzieli się z akcjonariuszami swoim zyskiem. Byliśmy i będziemy spółką dywidendową. Jednocześnie polityka dywidendowa spółki zakłada zamiar stabilnego realizowania przez Unibep SA w długim terminie wypłat dywidendy, z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania spółką i Grupą Unibep. Przyjęta polityka dywidendowa przewiduje, że co roku z akcjonariuszami chcemy dzielić się wypracowanym skonsolidowanym zyskiem netto od 20 do 50 proc. jego wartości – tłumaczy Leszek Gołąbiecki.

Najważniejsze cele na najbliższe miesiące? - Różnorodny portfel zleceń, doświadczona, wysoko wykwalifikowana kadra, doświadczenie poparte zrealizowanymi z sukcesem projektami, dbałość o bezpieczeństwo, poszanowanie środowiska naturalnego, odpowiedzialność, rzetelność, nastawienie na nieustanny rozwój to podstawowe wartości, którymi Grupa Unibep kieruje się w swojej działalności. Jestem przekonany, że zdywersyfikowana działalność zapewnia Grupie Unibep stabilną sytuację finansową i pozwala konsekwentnie budować wartość dla akcjonariuszy – nie ma wątpliwości Leszek Gołąbiecki.

Raport TUTAJ