Leszek Gołąbiecki - prezes zarządu, Sławomir Kiszycki oraz Krzysztof Mikołajczyk - wiceprezesi zarządu. Tak przedstawia się zarząd Unibep SA powołany 14 maja 2020 r. decyzją Rady Nadzorczej spółki.

To już VI kadencja zarządu. Według uchwały RN nowy zarząd został powołany na trzy lata, a jego kadencja rozpoczyna się z dniem zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w roku 2020.

Warto dodać, że Leszek Gołąbiecki piastuje funkcję prezesa zarządu Unibep SA od czerwca 2014 r. Jest także członkiem Rad Nadzorczych w spółkach Unidevelopment S.A., Budrex Sp. z o.o. oraz Unihouse S.A., a także Prezesem Zarządu w spółce Unibep PPP Sp. z o.o., zaś od VI 2019 r. jest Wiceprezesem Zarządu w Klastrze Eksporterów Budownictwa.

Sławomir Kiszycki od czerwca 2013 r. był członkiem zarządu Unibep SA, dyrektorem finansowym, a od czerwca 2014 r. jest wiceprezesem zarządu, dyrektorem finansowym spółki. Ponadto Sławomir Kiszycki jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej w Monday Development S.A. orazczłonkiem Rady Nadzorczej w Budrex Sp. z o.o., pełni funkcję prokurenta w Unibep PPP Sp. z o.o., jest zastępcą członka Rady Dyrektorów w Seljedalen AS oraz Prezesem Zarządu Unihouse S.A.

Krzysztof Mikołajczyk od maja 2018 r. był członkiem zarządu Unibep S.A., dyrektorem budownictwa kubaturowego, zaś od listopada 2018 r. jest wiceprezesem zarządu Unibep SA. Ponadto Krzysztof Mikołajczyk jest członkiem Rady Nadzorczej w Budrex sp. z o.o.

Szczegółowe informacje dot. życiorysów zarządu unibep SA są opublikowane TUTAJ