02 czerwiec 2023

Strategia ESG Grupy Unibep

Strategia ESG Grupy Unibep

Rada Nadzorcza Grupy Unibep przyjęła dokument pn. „Strategia ESG. Perspektywa 2023-2025”. – Od lat Grupa Unibep pracuje, mając na względzie kwestie związane z ochroną środowiska, społeczeństwem i ładem korporacyjnym. Ale jako organizacja musimy zrobić kolejny krok – chcemy mieć pewność, że swoją działalność biznesową potrafimy prowadzić zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju – powiedział Dariusz Blocher, Prezes Zarządu Grupy Unibep. - Tego oczekują od nas wszyscy interesariusze Grupy Unibep: klienci, instytucje finansowe, inwestorzy, władze państwowe i samorządowe, organizacje pozarządowe, ale także społeczności lokalne i nasi pracownicy. Jesteśmy przekonani, że przyjęta strategia pozwoli nam działać w sposób bardziej zrównoważony i przyczynić się do tworzenia lepszego świata dla przyszłych pokoleń.

Strategia ESG Grupy Unibep oparta została na pięciu celach strategicznych:

  1. Ograniczenie wpływu na środowisko w całym łańcuchu wartości, minimalizowanie ryzyka środowiskowego i upowszechnianie działań dających szanse na zrównoważoną działalność.
  2. Zapewnienie bezpiecznych i satysfakcjonujących warunków pracy.
  3. Budowanie relacji i rozwój kultury organizacyjnej uwzględniającej ideę zrównoważonego rozwoju.
  4. Upowszechnianie uniwersalnych praw człowieka wśród interesariuszy.
  5. Etyka w działaniu.

Każdemu z celów przypisane zostały zobowiązania, ambicje i mierniki. Zainteresowani mogą zapoznać się z pełną treścią dokumentu na stronie unibep.pl w zakładce pn. ESG - "Strategia ESG Grupy Unibep. Perspektywa 2023-2025".

Strategia ESG Grupy Unibep cytat Dariusz Blocher

Obszar E: w trosce o środowisko naturalne

– Branża budowlana jest ściśle związana z ochroną środowiska w różnych obszarach, bezpośrednio podczas realizacji projektów takich jak oczyszczalnie ścieków, biogazownie, farmy fotowoltaiczne, ale również pośrednio podczas wszystkich realizowanych inwestycji i związanym z tym wykorzystaniem energii, zużyciem wody, gospodarowaniem odpadami, materiałami czy gruntami. W związku z tym przyjęcie bardziej zrównoważonego podejścia i zmniejszenie wpływu na środowisku naturalne jest priorytetowym działaniem Grupy Unibep - mówi Magda Kretowicz, Kierownik Biura Ochrony Środowiska Unibep i Lider Obszaru Środowisko w Grupie Unibep.

Grupa Unibep w obszarze E zobowiązuje się przede wszystkim do redukcji emisji gazów cieplarnianych (zakres 1 i 2 wg unijnej dyrektywy) o co najmniej 38 proc. w 2030 r. w porównaniu do roku 2021. Kluczowe dla firmy jest również zmniejszenie emisji w całym łańcuchu wartości (zakres 1, 2 i 3 wg unijnej dyrektywy) oraz osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 r.

Firma wypracowuje podwyższone standardy ochrony środowiska, które wdrożone na etapie planowania i podczas wykonywania działań mają ograniczać wpływ na środowisko i zapobiec powstawaniu awarii środowiskowych. Ponadto zapowiada ograniczenie marnotrawstwa zasobów i minimalizację ilości wytwarzanych odpadów budowlanych rok do roku, w tym zwiększenie wskaźnika recyklingu odpadów, które można oddzielić w technicznie rozsądny sposób.

Rozwój segmentu budownictwa energetyczno-przemysłowego to jedne z głównych celów realizacji nie tylko Strategii ESG, ale jednocześnie strategii biznesowej spółki Unibep. Unibep włączył się bowiem w transformację energetyki w Polsce w kierunku zero- i niskoemisyjnej, koncentrując się na założeniach zielonej gospodarki obejmującej m.in. budowę spalarni odpadów komunalnych, instalacji kogeneracyjnych, kotłowni gazowych, ciepłowniczych systemów rozproszonych oraz realizacje polegające na przekształcaniu i modernizacji obecnych systemów opalanych węglem na układy niskoemisyjne.

Grupa Unibep nie zaprzestaje promowania budownictwa modułowego drewnianego. Spółka z Grupy – Unihouse pozostaje pionierem na polskim rynku w produkcji nowoczesnych ekologicznych budynków modułowych w szkielecie drewnianym. Prowadzi swoją działalność na rynkach w Norwegii, Szwecji, Niemczech i Polsce. Buduje nie tylko wielorodzinne budynki mieszkalne, ale także biurowce, hotele, akademiki, przedszkola, szkoły, czy przychodnie. Grupa Unibep zamierza wykorzystać potencjał swojej spółki również w odbudowie Ukrainy.

Spółka Unidevelopment z Grupy Unibep zobowiązuje się do certyfikacji środowiskowej znaczących projektów deweloperskich realizowanych w latach 2023-2025. Deweloper zapowiada planowanie inwestycji mieszkalnych zaprojektowanych i wykonanych w zgodzie z normami środowiskowymi oraz z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Szczególnej ocenie będzie poddawała takie parametry jak m.in. wpływ na zmiany klimatu, zużycie zasobów naturalnych, generowanie odpadów oraz zanieczyszczenie powietrza i wody.

Magda Kretowicz

Obszar S: z myślą o ludziach

– Pracownicy, klienci i społeczność lokalna stanowią fundament dla funkcjonowania i sukcesu naszej organizacji – mówi Aneta Andruszkiewicz, Dyrektor Personalny Unibep i Lider Obszaru Społeczeństwo w Grupie Unibep – Biorąc pod uwagę specyfikę naszej działalności dbanie o bezpieczeństwo pracowników, również podwykonawców, to kluczowy aspekt naszej działalności. W ten sposób budujemy zaufanie zarówno wśród pracowników, partnerów oraz klientów.

Konsekwentne działania na rzecz podnoszenie poziomu satysfakcji pracowników z warunków pracy, a tym samym wzrost wskaźnika zaangażowania i motywacji pracowników, to kolejne wyzwania, które stawiają przed sobą spółki z Grupy Unibep.

Aktywność naszej Grupy będzie skupiała się również na rzeczywistym wprowadzaniu działań prośrodowiskowych, poprawiających jakość życia w otoczeniu budowanych obiektów oraz na tworzeniu programów społecznych, które pozytywnie wpłyną na lokalne społeczności. Firma zakłada, że 20 proc. kontraktów podpisanych w 2025 r. będzie towarzyszyła aktywna komunikacja ze społecznościami lokalnymi w celu ograniczenia negatywnego wpływu realizowanych inwestycji na mieszkańców terenów sąsiadujących. W realizację tego celu włączona zostanie również Fundacja Grupy Unibep Unitalent.

– Już teraz prowadzimy dialog z lokalnymi społecznościami, a także wspieramy lokalne talenty, promując aktywność i przedsiębiorczość, m.in. dzięki działalności naszej Fundacji Unitalent. Wiemy, że promowanie zrównoważonego rozwoju już dziś może być decydującym czynnikiem sukcesu Grupy Unibep w przyszłości – mówi Aneta Andruszkiewicz.

Aneta Andruszkiewicz

Obszar G: dla dobra organizacji i jej interesariuszy

Firma pracuje nad ulepszaniem polityk w celu stworzenia przyjaznego miejsca pracy, otwartego na różnorodność, wolnego od wszelkich rodzajów mobbingu oraz dyskryminacji, w tym szczególnie ze względu na płeć i wiek. Ważną rolę w realizacji celu odegra popularyzacja i promocja kanału zgłoszeń wśród pracowników.

– W codziennej pracy widzimy wiele korzyści, które daje różnorodność płci, zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych. Są to m.in. dywersyfikacja perspektyw, różnorodność umiejętności, czy też zwiększenie efektywności – mówi Aneta Andruszkiewicz, Dyrektor Personalny Unibep i Lider Obszaru Społeczeństwo w Grupie Unibep. – Kobiety na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych stanowią 40 proc. grupy pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych w naszej organizacji. Ta liczba wzrosła ponad trzykrotnie w ciągu ostatnich 10 lat.

Szczególny wysiłek firma będzie musiała włożyć w zbudowanie zrównoważonego łańcucha dostaw. Zadanie wymaga od pracowników zbierania i weryfikacji danych, które posłużą do opracowania bazy profesjonalnie kwalifikowanych i ocenianych kontrahentów, z którymi docelowo spółki z Grupy Unibep będą zawierały umowy o współpracy oraz wszystkie inne umowy realizacyjne.

– Docelowo chcielibyśmy podejmować współpracę wyłącznie z podwykonawcami i dostawcami, którzy wdrażają środki mające na celu minimalizację wpływu na środowisko, uwzględniają aspekty społeczne, takie jak kwestie bezpieczeństwa pracowników i przestrzeganie praw pracowniczych, oraz skutecznie zarządzają swoimi działaniami, aby zapewnić zrównoważony rozwój i minimalizować negatywny wpływ na środowisko i społeczeństwo – Natalia Michaluk, Zastępca Dyrektora Zespołu Prawnego Unibep i Lider Obszaru Ład Korporacyjny w Grupie Unibep.

Natalia Michaluk

Wieloletnia praktyka

Grupa Unibep od lat stara się prowadzić działalność w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Od 2016 roku przygotowuje raporty zrównoważonego rozwoju, opisujące jej działania w zakresie środowiskowym, społecznym oraz ekonomicznym.

– Nasze zaangażowanie w dziedzinie ESG wynika z przekonania, że jako jeden z liderów rynku budowlanego musimy być odpowiedzialni i aktywnie działać na rzecz zbudowania przyszłości, która będzie zrównoważona i pozytywnie wpłynie na środowisko i społeczeństwo – mówi Dariusz Blocher.


Kontakt dla mediów

  • (48 85) 731 80 10

Bądźmy
w kontakcie!

Newsletter

Monday Development sp. z o.o.Oddziału Infrastruktury Unibep SAUnibep SAUnidevelopment SAUnihouse SA

© 2024  UNIBEP S.A. All rights reserved.  | Realizacja Sensorama

Zapamiętaj ustawienia
Ustawienia plików cookies
Do działania oraz analizy naszej strony używamy plików cookies i podobnych technologii. Pomagają nam także zrozumieć w jaki sposób korzystasz z treści i funkcji witryny. Dzięki temu możemy nadal ulepszać i personalizować korzystanie z naszego serwisu. Zapewniamy, że Twoje dane są u nas bezpieczne. Nie przekazujemy ich firmom trzecim. Potwierdzając tę wiadomość akceptujesz naszą Politykę plików cookies.
Zaznacz wszystkie zgody
Odrzuć wszystko
Przeczytaj więcej
Analityczne pliki cookies
Te pliki cookie mają na celu w szczególności uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat statystyk dotyczących ruchu na stronie i źródła odwiedzin. Zazwyczaj zbieranie tych danych odbywa się anonimowo.
Google Analytics
Akceptuję
Odrzucam
Niezbędne
Niezbędne pliki cookies
Te pliki cookie są konieczne do prawidłowego działania serwisu dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu, korzystanie z tych plików nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie co może jednak zakłócić prawidłowe działanie serwisu.
Akceptuję
Odrzucam
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
Akceptuję
Odrzucam