02 marzec 2023

Unibep ze wzrostem sprzedaży w 2022 r.

Zgodnie z szacunkowymi, niezaudytowanymi danymi Unibep w ujęciu skonsolidowanym wypracowała w 2022 r. ok. 2264 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza ok. 32-proc. wzrost rok do roku. W analizowanym okresie szacunkowy zysk netto grupy wyniósł ok. 31 mln zł wobec 47 mln zł rok wcześniej.

Spodziewana obniżka skonsolidowanego wyniku netto to w zasadniczej części konsekwencja uwzględnienia straty netto w kwocie ok. 36 mln zł wygenerowanej przez segment budownictwa modułowego, funkcjonującego w ramach Unihouse, który w minionym roku w następstwie wojny w Ukrainie zmagał się z wyhamowaniem inwestycji, przerwanymi łańcuchami dostaw, wzrostem cen materiałów oraz logistyki. Powyższe zdarzenia zarząd Unibep definiuje jako nadzwyczajne oraz przejściowe.

Dywersyfikacja biznesu siłą grupy

- Pomimo wymagającego otoczenia gospodarczego wyrażonego przede wszystkim ponadprzeciętnym wzrostem inflacji oraz niepokojów geopolitycznych spowodowanych wojną w Ukrainie, w 2022 r. utrzymaliśmy pomyślny trend na poziomie sprzedaży, która urosła rok do roku o ok. 32 proc. Z kolei poziom wynik to w dużej części efekt bardzo dobrych rezultatów w segmencie deweloperskim, korzystającym z koniunktury i ożywienia gospodarczego obserwowanych jeszcze w 2021 r., a 635 lokali sprzedanych w 2022 r. jest solidną bazą do dobrych wyników w kolejnych okresach. Ale do wyniku grupy „dołożyły się” także segment budownictwa kubaturowego, energetyczno-przemysłowego i infrastruktury – komentuje Leszek Gołąbiecki, prezes Unibep.

- Naszą siłą jest dywersyfikacja biznesu. Dynamicznie rozwija się segment budownictwa energetyczno-przemysłowego, skoncentrowany w części energetycznej głównie na modernizacjach kotłowni, elektrowni, elektrociepłowni, instalacji termicznego przekształcania odpadów czy kogeneracyjnych, który aktualnie realizuje 13 projektów na terenie całego kraju, a wartość portfela zamówień na kolejne lata tego obszaru biznesowego wynosi 615 mln zł. W ostatnim czacie obserwujemy m.in. aktywność samorządów w zakresie modernizacji PEC-ów – dodaje Gołąbiecki.

Stabilna sytuacja panuje także w pozostałych segmentach biznesowych grupy. W budownictwie kubaturowym Unibep realizuje obecnie ponad 40 inwestycji w całej Polsce, głównie dla inwestorów prywatnych. Grupa dostrzega jednak duży potencjał kooperacji z podmiotami publicznymi, tj. wojskiem, urzędami centralnymi i samorządami. Wartość portfela zleceń tego segmentu na rok 2023 i kolejne lata wynosi ok. 1,5 mld zł. W sekcji infrastrukturalnej, w ramach której w 2022 r. wybudowano m.in. 80-kilometrową zaporę na granicy polsko-białoruskiej, aktualna wartość portfela zleceń na kolejne lata wynosi ok. 950 mln zł.

Znaczący wzrost kosztów w Unihouse

Segment budownictwa modułowego, funkcjonującego w ramach Unihouse, a skoncentrowanego na rynku niemieckim oraz skandynawskim (Norwegia i Szwecja), w 2022 r. wygenerował stratę netto w kwocie 36 mln zł, co jest konsekwencją znaczącego wzrostu kosztów materiałów i logistyki – np. cena frachtu morskiego wzrosła aż o ok. 300 proc. – a także wyhamowania inwestycji i przerwania łańcuchów dostaw. Nieplanowane przestoje spowodowały z kolei spadek wykorzystania mocy produkcyjnych fabryki Unihouse.

Unihouse  jest w stałym dialogu z partnerami w kwestii waloryzacji kontraktów. Początkowo z rozmów z inwestorami wynikało, że w pełni rozumieją zaistniałą sytuację i są gotowi do zrekompensowania Unihouse wyższych kosztów, jednak do dzisiaj część z nich nie potwierdziła wstępnych ustaleń. Wobec powyższego zarząd Unihouse dokonał weryfikacji wcześniejszych założeń w zakresie rozpoznania dodatkowych przychodów z realizowanych w 2022 r. kontraktów, które miały odzwierciedlać wzrost kosztów, w wyniku czego podjął decyzję o niewykazywaniu przychodów w części, w której inwestorzy nie potwierdzili wcześniejszych uzgodnień. Wspomniane powyżej niejednolite podejście zamawiających co do partycypacji w zwiększonych kosztach realizowanych inwestycji stanowi, w ocenie spółki, podstawę do podjęcia przez Unihouse działań mających na celu wyegzekwowanie dodatkowych świadczeń pieniężnych z tytułu zawartych umów w oparciu o narzędzia ochrony interesów Unihouse - w tym na drodze postępowań sądowych - i rozpoznania tych przychodów w okresach późniejszych. 

Spółka wskazuje, że spodziewa się dalszego wzrostu kosztów prac zaplanowanych w tym segmencie także w 2023 r., jednak biorąc pod uwagę działania podejmowane w celu pozyskania nowych kontraktów we współpracy ze stałymi partnerami oraz uzyskania dopłat do kontraktów, o których mowa powyżej, spółka nie przewiduje z tego tytułu znaczącego zmniejszenia wyniku netto tego segmentu za 2023 r.

Zarząd Unibep uznaje sytuację segmentu budownictwa modułowego w 2022 roku za nadzwyczajną oraz przejściową, dostrzegając jednocześnie pozytywne perspektywy rozwoju Unihouse.

- Na Unihouse patrzymy w szerszym horyzoncie i strategicznie pozostajemy na kilku rynkach: skandynawskim i niemieckim, realizując projekty ze stałymi, sprawdzonymi partnerami. Ekologiczne trendy w budownictwie oraz dbałość o efektywność energetyczną obiektów, wspierane przez unijną legislację, powinny napędzać popyt na inwestowanie w rozwiązania oferowane przez Unihouse – wskazuje Leszek Gołąbiecki.

Aktualna wartość portfela zamówień Unihouse do realizacji w 2023 r. i kolejnych latach wynosi ok. 225 mln zł.

Szczegółowe informacje dot. wstępnych, szacunkowych wyników Unibep dostępne są na stronie www.unibep.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie”.


Kontakt dla mediów

  • (48 85) 731 80 10

Bądźmy
w kontakcie!

Newsletter

Monday Development sp. z o.o.Oddziału Infrastruktury Unibep SAUnibep SAUnidevelopment SAUnihouse SA

© 2024  UNIBEP S.A. All rights reserved.  | Realizacja Sensorama

Zapamiętaj ustawienia
Ustawienia plików cookies
Do działania oraz analizy naszej strony używamy plików cookies i podobnych technologii. Pomagają nam także zrozumieć w jaki sposób korzystasz z treści i funkcji witryny. Dzięki temu możemy nadal ulepszać i personalizować korzystanie z naszego serwisu. Zapewniamy, że Twoje dane są u nas bezpieczne. Nie przekazujemy ich firmom trzecim. Potwierdzając tę wiadomość akceptujesz naszą Politykę plików cookies.
Zaznacz wszystkie zgody
Odrzuć wszystko
Przeczytaj więcej
Analityczne pliki cookies
Te pliki cookie mają na celu w szczególności uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat statystyk dotyczących ruchu na stronie i źródła odwiedzin. Zazwyczaj zbieranie tych danych odbywa się anonimowo.
Google Analytics
Akceptuję
Odrzucam
Niezbędne
Niezbędne pliki cookies
Te pliki cookie są konieczne do prawidłowego działania serwisu dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu, korzystanie z tych plików nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie co może jednak zakłócić prawidłowe działanie serwisu.
Akceptuję
Odrzucam
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
Akceptuję
Odrzucam