W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 21/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. dotyczącego zawarcia z BoleroInvestments 2 Sp. z o.o. (Zamawiający) warunkowej umowy (Umowa) o roboty budowlane na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanej przy ul. Równoległej w Warszawie, Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje o otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego polecenia rozpoczęcia robót w dniu 28 czerwca 2019 r., skutkiem czego z tym samym dniem Umowa weszła w życie.

Załączniki: