Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 7 stycznia 2019 r. Pan Jan Piotrowski złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie spółki Unibep S.A. z tym samym dniem. Zgodnie z oświadczeniem Pana Jana Piotrowskiego przyczyną złożenia rezygnacji są powody zdrowotne.

Załączniki: