Zarząd Unibep S.A. Spółka, Emitent) informuje o zawarciu w dniu 30 października 2018 r. warunkowej umowy (Umowa) na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji polegającej na wykonaniu kompleksu robót budowlanych i instalacyjnych związanych z zakończeniem budowy kompleksu handlowo – rekreacyjnego w Kijowie na Ukrainie (Inwestycja). Zamawiającym jest ukraińska spółka Martin Sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie (Zamawiający).

Załączniki: