Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 22 listopada 2017 r. powziął informację o podpisaniu przez konsorcjum firm ZUE S.A. (Lider Konsorcjum) oraz UNIBEP S.A. (Partner Konsorcjum) z Miastem Katowice (Zamawiający) umowy na realizację inwestycji pn. „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – Węzeł Zawodzie” (Inwestycja), realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Umowa). Szacowane wynagrodzenie Konsorcjum za realizację przedmiotu Umowy wynosi ok. 54,0 mln zł netto, przy czym szacowane wynagrodzenie Emitenta wyniesie ok. 26,4 mln zł netto.

Załączniki: