Unibep SA był partnerem merytorycznym konferencji „Logistyka, Przemysł. Inwestycje”. Spotkanie miało miejsce 30 marca 2017 r. w Gliwicach.

W konferencji wzięło udział ponad 140 osób - przedstawicieli władz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, władz miasta, inwestorów obecnych w KSSE, agencji obsługujących inwestorów, logistyków. Unibep SA reprezentowała Pani Anna Wiosna, zastępca dyrektora handlowego spółki.

Podczas debaty jej uczestnicy koncentrowali się na zagadnieniach związanych z rozwojem inwestycji w Strefie, w jaki sposób przyciągnąć kolejnych inwestorów i jak zaspokajać potrzeby magazynowe tych, którzy planują reinwestycje.

To było bardzo udane spotkanie, które w przyszłości może zaowocować bardziej konkretnymi rozmowami biznesowymi.

Na zdjęciu: Anna Wiosna w towarzystwie uczestników debaty