Zawartość serwisu www.unibep.pl, wliczając w to elementy tekstowe, graficzne i układ strony, jest własnością firmy Unibep Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 maja 19 oraz jest chroniona przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Każda osoba korzystająca z niniejszego serwisu zobowiązana jest do przestrzegania prawa autorskiego.

Kopiowanie dozwolone jest jedynie do użytku osobistego i tylko w ilościach uzasadnionych tym użytkiem. W celach komercyjnych żadna część serwisu nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Unibep Spółka Akcyjna być kopiowana, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana. Unibep Spółka Akcyjna nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy czy nieaktualne informacje bądź materiały. Unibep Spółka Akcyjna nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie serwisu.

Za powstanie ewentualnych szkód w wyniku tego użytkowania całkowitą odpowiedzialność ponosi użytkownik serwisu.