Inwestor: ZILANT Sp. z o.o.

 Czas realizacji: 12 miesięcy

Charakterystyka obiektu

Wyposażenie parku wiatrowego obejmowało sześć głównych elektrowni wiatrowych VESTAS V i stację PS-110/20kV, o zdolności technicznej w zakresie generowania energii elektrycznej w ilości 13 741 kWh/rok.

 

Ubezpieczenie: www.kuke.com.pl