Inwestor: Tanne Sp. z o.o.

Charakterystyka obiektu

3 691 m2 powierzchni użytkowej

38 457 m3 kubatury