Inwestor: Kontrast Krzysztof Koc

Charakterystyka obiektu

10 074 m2 powierzchni zabudowy

9 913 m2 powierzchni użytkowej

15 737 m3 kubatury

8 441 m2 projektowanego placu składowego

11 517 m2 projektowanych placów, dróg, chodników, opasek

23 666 m2 zieleni

147,41 m długości

72,55 m szerokości

13,30 m wysokości