Inwestor: C&C WIND Sp. z o.o.

Wykonanie 15 fundamentów o kubaturze każdy 690 m3, wraz ze wzmocnieniem gruntu palami DSM
Wykonanie dróg i placów o nawierzchni żwirowej o łącznej powierzchni 84 030 m2
Wykonanie dróg o nawierzchni bitumicznej o długości 2 km