Inwestor: Selvaag Bolig Formtoppen AS

Charakterystyka obiektów

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 4 474 m2

Liczba budynków: 14

Liczba mieszkań: 106

Liczba modułów: 230