Inwestor: Galeria Park 2010 sp. z o.o.

Czas realizacji: 22 miesiące

Charakterystyka obiektu

Kubatura łączna: 74 996 m³
Powierzchnia całkowita: 36 265 m²
Powierzchnia zabudowy: 3 911 m²
Powierzchnia użytkowa mieszkań: 15 305,94 m²
Razem PUM+PU: 16 777,92 m²
Ilość mieszkań oraz lokali użytkowych: 269
Ilość kondygnacji naziemnych: 4-9
Ilość kondygnacji podziemnych: 2
Ilość miejsc garażowych/parkingowych: 308