Inwestor: Matexi Polska Pereca Sp. z o.o.

 Termin realizacji: 12.2015 - 01.2018

Charakterystyka obiektu

Kubatura łączna: 59 126,06 m³
Powierzchnia całkowita: 17 215,27 m²
Powierzchnia użytkowa budynków (z podziemiem): 9 489,20 m²
Powierzchnia użytkowa całkowita: 9 489,20 m²
Powierzchnia użytkowa mieszkań: 8 811,07 m²
Powierzchnia użytkowa usług: 678,13 m²
Powierzchnia tarasów zielonych: 846,03 m²
Ilość mieszkań: 193
Ilość kondygnacji naziemnych: 14
Ilość kondygnacji podziemnych: 2
Ilość miejsc garażowych/parkingowych: 86