Nazwa realizacji: Przebudowa mostu przez rz. Pisę w m. Morgowniki wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo – Nowogród – Morgowniki – Korzeniste – Stawiski – Przytuły na odcinku od km 8+741 do km 8+942

Zleceniodawca: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Generalny wykonawca: Budrex-Kobi Sp. z o. o.

Termin wykonania: 30.05.2007 – 25.07.2008r.

Zakres robót:

 • roboty rozbiórkowe;
 • roboty ziemne;
 • wykonanie na moście nowej płyty żelbetowej z betonu B35;
 • zwiększenie nośności dźwigarów głównych;
 • zwiększenie w przęśle środkowym ilości stężeń poprzecznych;
 • wymiana w obiekcie wszystkich nitów na śruby sprężające;
 • wykonanie płyt przejściowych;
 • wykonanie urządzeń dylatacyjnych;
 • wymiana łożysk;
 • wykonanie nawierzchni bitumicznej na jezdni i dojazdach;
 • wykonanie nawierzchni z żywic na chodnikach;
 • ustawienie barieroporęczy sztywnych;
 • wykonanie systemu odwodnienia pomostu;
 • naprawa elementów podpór żelbetowych.