Obiekty inżynieryjne na linii kolejowej nr 32 w m. Lewki

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wykonawca: TORPOL S.A.

Podwykonawca: Budrex-Kobi Sp. z o.o. (należący do Grupy Unibep)

Termin realizacji: w budowie

Nazwa zadania: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Wykonanie prac projektowych i budowlanych w ramach projektu Prace na linii kolejowej nr 32 na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki)”

Zakres robót

Kompleksowe wykonanie (remont lub budowa nowych) 20 szt. obiektów inżynieryjnych, w tym:

- budowa 9 szt. nowych przepustów,

- remont 4 szt. przepustów,

- remont 3 mostów,

- remont 1 kładki,

- przebudowa 3 obiektów.