Inwestor: Dantex S.A. z siedzibą w Warszawie

 Terminy realizacji: II kwartał 2016 r. – I kwartał 2018 r.

Charakterystyka obiektu

Liczba mieszkań: 470

Liczba lokali usługowyh: 56

Liczba kondygnacji naziemnych: 18

Liczba miejsc postojowych: 656