Inwestor: Kamala sp. z o.o. (podmiot z Grupy Turret Development)

Termin realizacji: III kwartał 2018

Charakterystyka obiektu

Liczba mieszkań: 503

Liczba kondygnacji: 3-10

Liczba miejsc postojowych: 653