Inwestor: Osiedle Młodych Sp. z o.o. w Warszawie

To interesujący i rozwojowy projekt mieszkaniowy realizowany dla Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych w Warszawie.

Charakterystyka obiektu

  • Liczba mieszkań: 129 szt.
  • Liczba lokali usługowych: 2 szt.
  • Powierzchnia użytkowa mieszkań: 7145,6 m2
  • Powierzchnia użytkowa usług: 189,5 m2
  • Liczba miejsc postojowych w garażach: 167 szt.
  • Liczba kondygnacji podziemnych: 1
  • Liczba kondygnacji nadziemnych: 11