Nazwa realizacji: Przebudowa mostu przez rz. Pisę w m. Morgowniki wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo – Nowogród – Morgowniki – Korzeniste – Stawiski – Przytuły na odcinku od km 8+741 do km 8+942

Zleceniodawca: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Generalny wykonawca: Budrex-Kobi Sp. z o. o.

Termin wykonania: 30.05.2007 – 25.07.2008r.

Zakres robót

 • roboty rozbiórkowe
 • roboty ziemne
 • wykonanie na moście nowej płyty żelbetowej z betonu B35
 • zwiększenie nośności dźwigarów głównych
 • zwiększenie w przęśle środkowym ilości stężeń poprzecznych
 • wymiana w obiekcie wszystkich nitów na śruby sprężające
 • wykonanie płyt przejściowych
 • wykonanie urządzeń dylatacyjnych
 • wymiana łożysk
 • wykonanie nawierzchni bitumicznej na jezdni i dojazdach
 • wykonanie nawierzchni z żywic na chodnikach
 • ustawienie barieroporęczy sztywnych
 • wykonanie systemu odwodnienia pomostu
 • naprawa elementów podpór żelbetowych