Zleceniodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi

Wykonanie 10 obiektów inżynierskich w ramach inwestycji „Budowa Autostrady A1 odc. Kowal – Sójki km 215+850 do km 245+800”

Generalny wykonawca: SRB Civil Engineering Ltd., John Sisk&Son Ltd., Roadbridge Ltd., Budbaum S.A.

Termin wykonania: 30.09.2010 – 14.08.2012r.

Wykonanie: Budrex-Kobi Sp. z o.o. (należąca do grupy kapitałowej Unibep SA)

Charakterystyka obiektu

 • Roboty mostowe na obiektach WD(T) 181A, WD(K) 181, WD(K) 181B, WD(G) 182, WD(G) 182A, WD(Z) 183, WD(G) 184, E6, WD(G) 185, E7
 • roboty ziemne (wykopy i nasypy);
 • wzmocnienie podłoża pod fundamentami kolumnami DSM (WD 181A);
 • wbicie i wyciągnięcie ścianek szczelnych;
 • pale wielkośrednicowe fi 1200;
 • pale prefabrykowane;
 • próbne obciążenie pali;
 • zbrojenie konstrukcji monolitycznych;
 • konstrukcje monolityczne fundamentów, przyczółków, podpór pośrednich, płyt przejściowych, kap chodnikowych z betonu konstrukcyjnego w deskowaniu systemowym;
 • konstrukcje monolityczne ustrojów nośnych;
 • montaż kabli oraz wykonanie sprężenia konstrukcji;
 • izolacje cienkie i grube;
 • nawierzchnia z asfaltu twardolanego;
 • odwodnienie obiektów mostowych;
 • dostawa i montaż łożysk oraz dylatacji modułowych i bitumicznych;
 • ustawienie krawężników, barieroporęczy, barier mostowych i balustrad;
 • umocnienie skarp;
 • zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych;
 • próbne obciążenie obiektów.